gore unutra

Fizikalna terapija

logo mali

 

Okosnica rada naše fizikalne terapije je dječja neurološka fizioterapija, a pridajemo veliku važnost i radu s roditeljima kao neizostavnim članovima tima kojima pružamo potrebnu podršku i edukaciju.


 

Neurorazvojna terapija - NRT Bobath
Karel i Berta Bobath 1940. razvili su svoju metodu rada sa osobama s oštećenjima mozga (odrasle osobe s hemiplegijama i djeca s cerebralnom paralizom) koristeći refleksno inhibitorne položaje kojima su snižavali tonus, ali nisu dopuštali razvoj pokreta. Takav pristup bio je previše statičan, što je na kraju dovelo do uključivanja normalnog razvoja motorike i normalnog pokreta u tretman.

Neurorazvojni tretman se godinama usavršavao i razvijao u koncept koji nema standardizirani i točno određeni skup vježbi, već pristupa svakom djetetu individualno i cjelovito u skladu s njegovim problemima i poteškoćama.

Uzima u obzir činjenicu da samo aktivno sudjelovanje djeteta te ciljani i funkcionalni zadatci mogu aktivirati nove motoričke programe u središnjem živčanom sustavu. Stoga je od presudne važnosti dobra procjena djetetovog motoričkog statusa i potreba, trajna evaluacija djetetovog napretka, edukacija roditelja i drugih članova tima o pravilnom postupanju s djetetom.

Bobath koncept je namijenjen neurorizičnoj dojenčadi, nedonoščadi i djeci koja imaju poteškoća u neuromotornom razvoju te kasne u usvajanju posturalnih reakcija, kod djece sa asimetrijama držanja i kretanja i kod poremećaja u raspodjeli mišićnog tonusa. Primjenjuje se kod djece s oštećenjima vida i sluha, poremećajem percepcije te poremećajem ravnoteže i koordinacije.

Cilj terapije je postizanje što veće samostalnosti kod djeteta te kvalitetniji senzomotorički razvoj.

Važno je istaknuti rano uključivanje neurorizičnog djeteta u fizioterapijski tretman jer su najčešće rezultati tretmana proporcionalni vremenu njegovog početka.


 Baby handling

Preduvjet za djelotvornost terapije je njeno redovito provođenje te uklapanje terapijskog programa u dnevni ritam djeteta. Fizioterapeut poučava roditelja kako u situacijama svakodnevnog bavljenja s djetetom može utjecati na njegov mišićni tonus i na taj način potpomoći razvoju kvalitetnog držanja i kretanja.

Roditelji će naučiti kako postupati sa svojom bebom u svakodnevnim aktivnostima kao što su nošenje, podizanje djeteta, hranjenje, oblačenje i igranje. Educirani roditelj će znati spriječiti asimetrični položaj djeteta, guranje glavice unatrag (opistotonus) ili nevoljne kretnje naglog širenja ručica u Morovom refleksu. Znat će kako i kada pružiti potporu djetetu, a kako dati slobodu raznolikosti normalnih uzoraka pokretanja.

Također će naučiti kako pomoći napetom dojenčetu da se relaksira, a kako pomoći mlohavijem da se aktivira te kako učinkovito vizualno, slušno i taktilno stimulirati svoje dijete.

Bilo bi optimalno da svaki roditelj djeteta koje ima ili nema poteškoće u ranom motoričkom razvoju, u novorođenačkoj i ranoj dojenačkoj dobi bude upućen u osnovne principe pravilnog postupanja s djetetom ili tzv. handlinga. Na taj način svojim uobičajenim svakodnevnim postupcima može pridonijeti kvalitetnom razvoju djetetove motorike.


 Individualna medicinska gimnastika

 Individualna medicinska gimnastika ima široko područje primjene i namijenjena je specifičnim potrebama djeteta:

- Fizioterapija nakon trauma lokomotronog sustava i dugotrajne imobilizacije
- Fizioterapija nakon upalnih stanja lokomotornog sustava
- Fizioterapija skolioza, lošeg držanja i deformacija prsnog koša
- Fizioterapija ostalih deformiteta i razvojnih anomalija te bolesti lokomotornog sustava
- Fizioterapija kose zdjelice i tortikolisa

Kinesiotaping

U radu s djecom koristi se kao dodatak osnovnoj terapiji i produžetak terapijskog djelovanja. Terapeutska metoda koja koristi jedinstveno kreiranu elastičnu traku. Postavljanje kinesiotapinga djeluje na normalizaciju tonusa, smanjenje boli i poboljšanje elastičnosti.

Unaprjeđuje funkciju različitih tkiva i fizioloških sustava.

Može se primjenjivati i nositi kroz dulje periode uz kontinuirani boljitak.


„Za vaš centar u svemu imam samo riječi pohvale. Ljubaznost, izlaženje u susret, stručnost… Od srca želim svim djelatnicama sve najbolje i da u ovom timu jako dugo funkcionirate, najbolji ste.“


 

Suradnja s vanjskim ustanovama podrazumijeva i daljnje sudjelovanje u stručnim usavršavanjima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, komora edukacijskih rehabilitatora, HURID kao i druge ustanove ili udruge, kao aktivni sudionici sa svojim radovima i istraživanjima.

11

Kontakti

+385(0)21 539 029
+385(0)91 739 70 70

info@claritudo.hr

 Don Frane Bulića 164
21 210 Solin

facebook logo png

 

 

 

 

 

©2024 Claritudo. Sva prava pridržana. Designed By Meridies